oczyszczalnie biologiczne blueflow

oczyszczalnie biologiczne blueflow

oczyszczalnie biologiczne...

oczyszczalnie biologiczne blueflow

Oczyszczalnie ścieków z serii blueFLOW działa w oparciu o technologię hybrydową, w reaktorze biologicznym znajdują się kształtki, które stanowią podłoże do rozwijania się bakteri tlenowych oraz osad czynny, przepompowywany do reaktora z osadnika wtónego. W zależności od wielkości oczyszczalni poszczególne strefy mają odpowiednią objętość. 

Oczyszczalnia ścieków z serii blueFLOW dziala w oparciu o technologię hybrydową. W procesie oczyszczania możemy wyrónić trzy etapy:
I etap - podczyszczanie ścieków w osadniku gnilnym. Procesy, które zachodzą w pierszym zbiorniku to: sedymentacja, flotacja i fermentacja. 
II etap - doczyszczanie ścieków w reaktorze biologicznym. Procesy tlenowe powodują usuwanie ze ścieków zanieczyszczeń organicznych. Głównym elementem znajdującym w reaktorze są odpowiednio zaprojektowane kształtki. Budowa kształtek umozliwia rozwijanie się na nich błony biologicznej. 
III etap - grwaitacyjny przepływ scieków do osadnika wtórnego. Proces sedymentacji powoduje oddzielenie nadmiaru osadu ze ścieków. 

W oczyszczalni blueFlow osad nadmierny odprowadzany jest w dwóch fazach, w pierwszej fazie osad odpompowywany jest z osadnika wtórnego. W drugiej fazie osad odpompowywany jest z reaktora biologicznego. osad nadmierny w obu przypadkach kierowany jest do osadnika gnilnego. 
Zasada funkcjonowania:
- dopływ / odpływ ścieków
- dopływ ścieków do reaktora biologicznego
- odprowadzenie osadu do osadnika gnilnego
- faza nitryfikacji - napowietrzanie ścieków
- faza denitryfikacji - brak napowietrzania ścieków
 

oczyszczalnie blueflow

scrol down

Scrol Down

OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW I ZBIORNIKI BEZODPŁYWOWE

Aktualności

Formularz kontaktowy

Jesteś zainteresowany naszą ofertą

 

Siedziba:
05 806 Komorów
ul. Turkusowa 5
e-mail: ekoroto@ekoroto.pl
tel.: +48 530 695 435
e-mail: biuro@ekoroto.pl
tel.: +48 791 430 554

 

 

Magazyn:
96 300 Żyrardów
ul. Przemysłowa 8
Tel. +48 795 636 430
E-mail: magazyn@ekoroto.pl

 

Dział Handlowy:
Oczyszczalnie i zbiorniki
Edyta Czepłowska
Tel. +48 791 430 554
E-mail: edyta@ekoroto.pl

 

Separatory i przepompownie:
Agnieszka Wojciechowska
Tel. +48 530 695 435
E-mail: agnieszka@ekoroto.pl

 

Montaż i doradztwo techniczne:
Krzysztof Czepłowski
Tel. +48 795 636 430
E-mail: krzysztof@ekoroto.pl

Może Pani/Pan wycofać każdą z powyższych zgód w każdym momencie poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres ekoroto@ekoroto.pl Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania przed wycofaniem zgody.